Navigation Menu

Styrelse

Ordförande

Bo Bengtsson Ulvanstorps tunnbrödsbod 070-330 10 46 bo.ekomuseum@gmail.com

Vice ordförande

Sven Karlsson Luftvärnstornet i Askome 0346-251 88 070-518 60 80 sven.hansabo@gmail.com

Sekreterare

Owe Petersson Kärnebygds kvarn och såg 076-192 64 62 owepeter100@gmail.com

Kassör

Kristina Brixson Fågelboet 076-035 87 18 (jobb) 0708-74 08 74 (privat) kristina.brixson@museumhalland.se kristina.ekomuseum@gmail.com

Ledamöter

Torgny Karlsson
Danabäcks sten
0325-312 45
070-341 25 80
tomokarlsson@hotmail.com

Sven-Åke Gotthardsson
Gurkbänken
0346-205 89
070-625 06 74
sven-ake.g@telia.com

Claire Kjerrman
Farmhouse soaps
076-869 68 51
clairekjerrman@hotmail.com

Adjungerade

Karin Torstensson
072 142 14 93
karin.torstensson@falkenberg.se

 

 

Suppleanter

Inger Karlsson
076 555 72 74
allbackshult@gmail.com

Lars Johannisson
0325-333 70
073-043 11 56
larsejohannisson@gmail.com

Valberedning

Bengt Svensson
Berte Museum – Livet på landet
0346-405 13
0760- 87 99 59
info@bertemuseum.se

 

Revisorer

Mikael Palhokumpu 070-276 68 16 mifbg@hotmail.com

Lars-Börje Nilsson Knobesholms tunnbinderi 0346-421 61 guntorp6@gmail.com

Revisorssuppleanter

Marianne Norman Andersson 0325-342 74 sparrehall@hotmail.com Lennart Svenäng Källsjö mejeri 070-540 75 47 info@kallsjomejeri.se