Navigation Menu
Björkekullen

Björkekullen

  • Author: Owe Petersson
  • Date Posted: okt 3, 2016
  • Category:
  • Address: http://www.lansstyrelsen.se/Halland/Sv/djur-och-natur/.../naturreservat/.../bjorkekullen.aspx

Björkekullen

Natur- och kulturupplevelser

Naturreservatet Björkekullen är en sällsam plats. På torpet har det bara bott fyra generationer brukare och deras odlarmöda syns tydligt i landskapet….