Navigation Menu
Funtaliden

Funtaliden

Beskrivning

  • Author: Owe Petersson
  • Date Posted: okt 3, 2016
  • Category: ,
  • Address: http://www.fagered.com/funtaliden.htm

Funtaliden

Kulturmiljöer, museer

Redan på 1200talet hämtade ätradalsborna råämnen till kyrkornas dopfuntar härifrån. Berget utgörs av grönsten en vulkanisk bergart. Sedan hösten…