Navigation Menu
Hallkistanvid Bostället

Hallkistanvid Bostället

Beskrivning

Hällkistan vid Bostället

Fornlämningar

Susedalen fungerade under forntiden som en förbindelselänk mellan Ätradalen och kusten. Här finns många fornminnen, t ex denna grav från slutet av…