Navigation Menu
Särestads gravfält

Särestads gravfält

  • Author: Owe Petersson
  • Date Posted: okt 3, 2016
  • Category: ,
  • Address: http://www.asige.se

Särestads gravfält

Fornlämningar

På detta gravfält kan du se många typer av fornminnen från framför allt järnåldern. Här finns stensättningar, en treudd, ett 40tal resta stenar och…