Slättbygden
Slättbygden inefattar trakterna kring Vessigebro och har mycket skiftande natur med karaktär från skogsbygd till utpräglad jordbruksbygd. I stilla takt slingar sig Ätran fram i den mycket vackra Ätradalen för att ibland växla upp till ett bestämt forsande mot västerhavet. Ätran är ett av få vattendrag som fått bevara sin ursprungliga laxart och i trakten finns mycket goda möjligheter till både spinn- och flugfiske.

Karta över slättbygden

Följer du kustvägen söderut genom Skrea och Slöinge, är det lätt att förstå vad Ulf Lundell menade när han framför sin sång Öppna landskap. I trakten kring Asige vilar en historisk mystik och redan namnet sätter fantasin i rörelse. Asige betyder Asarnas eke – en ekdunge helgad åt de fornnordiska gudarna. Redan under förhistorisk tid har trakten haft många bofasta och ett flertal fornminnen vittnar om. Här finns två naturreservat med både ekskog och bokskog, ovanliga lavar och Suseåns forsande vatten. Välkommen till slättbygden!